Žal

Žal

ŽAL

Pijesak bježi s morskim zrakom, usne mičeš tako lako

Pijesak bježi s morskim zrakom, kamen tone tako lako

Pijesak bježi s morskim zrakom, tebe volim tako jako

Ostani i jedri sa mnom