Taxi Art

Avtorica bo izvedla participatoren, multimedijski in inetraktive projekt taxi-spovednica. Projekt je prijaviteljica izvedela v raznih okoljih in ga vedno prilagodila družbenemu kontekstu kraja izvedbe, ki je s svojimi specifikami odločilno opredelil sam projekt. Ker gre za participatoren performans, katerega končno podobo vedno sestavijo udeleženke, ki se vedno drugače odzovejo na vabilo vožnje, so performansi vsebinsko in sporočilno raznoliki.. Umetnica bo zbrala odmeve iz raznih okolij, posnete na video, in jih sestavila v novo sliko, ki bo novo delo. Delo nagovarja marginalno publiko in je zaradi svoje tematike nasilja nad ženskami izjemno aktualno, v današnjem populiziranju retradiconalizacije družbenih vrednot. .Še novi predsednik laburistične stranke Velike Britanije je eno od svojih volilnih izjav posvetil tej temi, saj je rekel, da bo skupaj z ženskimi organizacijami Velike Britanije preučil, ali je uvedba ločenih -samo za ženske – javnih prevoznih sredstev zadovoljiva rešitev, ki bi preprečila vse večje nadlegovanje žensk v javnih prevoznih sredstvih, ki so jih te deležne v veliki Britaniji. Zadeva ima zanimivo protislovnost – tudi v odprtih in demokratičnih družbah je nasilje nad ženskami prisotno, še več, predstavlja pereč problem prav zato, ker je skrito in podtalno.