Sektor Ž

Slovenia
Sektor Ž

Sektor Ž je edina radijska oddaja o feminizmu v slovenskem medijskem prostoru. Spada v Redakcijo za kulturo in humanistične vede ljubljanskega Radia Študent in poteka v živo vsako tretjo soboto v mesecu med 12.00 in 13.00.

Oddajo sta pred trinajstimi leti (2002) ustanovili Katja Grabnar in Eva Horvat. Jasmina Jerant jo je s sodelavkama Ano Podvršič in Julijo Sardelić vodila med letoma 2005 in 2008. Ida Hiršenfelder je urednikovala do konca leta 2014, ko smo se današnje avtorice oddaje (Tea Hvala, Klara Otorepec, Teja Oblak) odločile za kroženje uredniške funkcije med nami. Zala Turšič se je ekipi pridružila konec leta 2015.

V oddaji se posvečamo političnimi pobudam od spodaj, uradnim politikam, družbenim trendom, teoriji, pedagogiki in umetnosti s feminističnim predznakom. Z znanjem se borimo proti predsodkom, ki feminizem izenačujejo s separatistično in moškim sovražno ideologijo. Izpostavljamo aktivistično, izobraževalno, raziskovalno in umetniško delo žensk, trans oseb in moških, ki kljub stigmatizaciji zagovarjajo in živijo feministično politiko.

Sektor Ž odlikujejo radiofoničnost, kritična obravnava aktualnih vprašanj ter izvirna in humorna raba jezika. V odgovor na generični slovnični moški spol, ki novinarke, piske in ženske drugih poklicev v slovenščini tlači v moški spol, v oddaji ljudi vseh spolov pogosto nagovorimo z ženskim slovničnim spolom. Prostor za trans osebe skušamo ustvariti s tematskimi prispevki in rabo podčrtaja (novinar_ka, politik_čarka) v transkripcijah oddaj.

Sektor Ž je zelo razgiban: vključuje izjavo meseca, feministične novice iz Slovenije in tujine, napovedi dogodkov, recenzije umetniških dogodkov in teoretskih del, polemične komentarje, glasbo angažiranih glasbenic, predvsem pa obilo intervjujev in daljših tematskih prispevkov.

Ker v oddaji govorimo z eksplicitno feministične perspektive, s svojo namerno pristranskostjo razkrivamo, v kako globoko patriarhalni družbi živimo. S tem postavljamo nove, zahtevnejše standarde za medijske obravnave spola na presečišču razrednega, etničnega in starostnega razlikovanja. Na ta način izobražujemo sebe, svoje poslušalke_ce, pa tudi snovalce drugih medijev.

 

Sektor Ž or Sector F(emale) is the only radio show about feminism in Slovene media landscape. The show is part of the Department of Culture and Humanistics at Radio Student in Ljubljana. We broadcast live every third Saturday of the month from noon to 1 pm.

The show was established in 2002 by Katja Grabnar and Eva Horvat. Between 2005 and 2008, it was edited by Jasmina Jerant with the help of co-authors Ana Podvršič and Julija Sardelić, followed by Ida Hiršenfelder who edited Sektor Ž until 2014. Currently, the editorial tasks circulate between all authors, Tea Hvala, Klara Otorepec and Teja Oblak, who were joined by Zala Turšič in late 2015.

The show is focused on feminist grassroots politics as well as high politics, on feminist social trends, theory, pedagogy and art. We use our knowledge to fight the prejudice which equates feminism with a separatist and men-hating ideology. We present the activism, educational efforts, research and art made by people – women, trans people and men – who advocate and live feminist politics.

Sektor Ž is distinguished by its catchy flow, critical evaluation of current news, humour and inventive use of language. Instead of using the generic male grammatical gender to address women’s roles or professions (a typical feature of Slovene language), we often use the female grammatical gender for everyone: women, trans people and men. We also try accommodating trans people by focusing on trans issues and using the gender gap sign (e.g. poet_ess) in the transcripts of shows.

The show features the quote of the month, feminist news from Slovenia and elsewhere, event announcements, reviews of art events and books, sharp columns, music by political engaged artists, in-depth interviews and – occasionally – extensive coverage of specific issues.

Due to our declared feminist viewpoint, our show perpetually reveals the deep-rootedness of patriarchy in our society. In this manner, we set new, more demanding standards for media representations of gender issues at the intersection of class, race and age, educating ourselves, our listeners and other media makers in the process.

Socials