Rdeče zore

Slovenia
Rdeče zore

Pobudnice festivala žensk Rdeče zore smo leta 2000 na Metelkovi delovale v okviru društev KUD Mreža, ŠKUC-LL, Monokel in v medtem že zamrlih Ženskem centru in Kasandri. Povezalo nas je izpraševanje položaja žensk v neločljivem spletu umetnosti, kulture, politike, aktivizma in vsakdanjega življenja. Izkazalo se je, da ženske tudi na Metelkovi opravijo večino organizacijskih in ustvarjalnih, a obenem nevidnih del, ki so pogoj za delovanje in živost tako velikega avtonomnega kulturnega centra. Odločile smo se, da na mednarodni dan žena, 8. marec, organiziramo festival, ki bo javni prostor razprl za druženje in izražanje žensk na nehierarhičnem, neizkoriščevalskem in protikapitalističnem temelju.Nismo se obremenjevale z iskanjem “bistva” žensk, saj so feministični boji preteklosti pokazali, da vprašanje z opredeljevanjem skupnih bioloških ali celo značajskih potez žensk zastira pogled; pozornost iz vsakdanjega podcenjevanja in izkoriščanja žensk in moških v patriarhalni družbi preusmerja v metafiziko “ženstvenosti” in “možatosti”. Namesto utrjevanja meje ali celo sovraštva med spoloma, je festival Rdeče zore ustvarjalnost in druženje vseh udeleženk in udeležencev izkoristil za izpraševanje samoumevnosti meja, ki ne ločujejo in osamijo spolov, temveč ljudi.

Od samih začetkov festival Rdeče zore prestavlja delo ustvarjalk in aktivistk, ki delujejo na območju Metelkove mesta. K sodelovanju vabi politično sorodne avtorice z Balkana in iz drugih dežel. Že leta 2001 je srečanje nizkoproračunskih in volunterskih obrobij iz Metelkove mesta potovalo tudi na druga prizorišča: v MC Podlaga (Sežana), v Pekarno (Maribor) in Mostovno (Nova Gorica). Ob tem se je tudi krog snovalk Rdečih zor znatno razširil, saj je vsak mladinski center ali klub k festivalu pritegnil lokalne ustvarjalke. Tretje leto so se organizatorkam in ustvarjalkam Rdečih zor pridružile Galerija Alkatraz, KUD Anarhiv, Radio Študent, DZAČ, Zavod CrossConversationCut, kamera REVOLTA, kino iNVISIBLE, kasneje pa tudi feministični debati krožek iz Fakultete za družbene vede, Teater Gromki, MKC Koper, MIKK Murska Sobota, žonglerska skupina iz Menze pri koritu in številne posameznice in posamezniki brez nadimka. Čeprav se nekatere od naštetih skupin ne istovetijo z nobenim od feminizmov, jih je k sodelovanju zavezalo prepričanje, da je promocija ustvarjalnosti žensk še vedno potrebna – in da identitetna enotnost velikega subjekta Žensk ni nujen pogoj za naša druženja…

The initiative for women’s festival Red Dawns began in 2000 in the Autonomous Cultural Centre Metelkova mesto in Ljubljana, Slovenia. A small group of women – members of associations KUD Mreža, ŠKUC-LL, Monokel and the no longer existing Women’s Centre and Kasandra – questioned the position of women in the tangled mesh of art, culture, politics, activism and everyday life. In Metelkova mesto, like elsewhere, the larger part of creative and organizational yet invisible work was done by women. Women were keeping Metelkova mesto alive and lively. We decided to organize a women festival on March 8th, the International Women’s Day, to celebrate our lives and redefine public space in order to make it accessible for creativity and socializing of women on our own terms: in an non-hierarchical, non-exploitational and anti-capitalistic manner.We have not searched for “the essence” of Woman. The feminist struggles of the past have proved that attempts at defining women by our sex or even by our common features of character are misleading: they worry about metaphysics of “femininity” and “masculinity” instead of dealing with the reality of every-day hatred, disrespect and exploitation of women – and men. Festival Red Dawns does not advocate a further polarization of genders or “war of the sexes”. Instead, the creativity and the mingling of the participants of Red Dawns question the boundaries we take for granted; the isolating boundaries that separate people regardless of our gender.

The first edition of festival Red Dawns presented artists and activists working in AKC Metelkova mesto. In 2001, it connected with political allies from the Balkans and Central European neighbourhood. The assembly of low-budget and voluntary periphery travelled from Metelkova mesto to other locations – MC Podlaga (Sežana), Pekarna (Maribor) and Mostovna (Nova Gorica) – thereby considerably widening the circle of contributors. Since then, many individuals and other associations have joined and continue to support Red Dawns: Alkatraz Gallery, KUD Anarhiv, Radio Student, DZAC, CrossConversationCut, kamera REVOLTA, Cinema iNVISIBLE, feminist debate club of Faculty for Social Sciences, Teater Gromki, MKC Koper, MIKK Murska Sobota and the jugglers’ collective of Menza pri koritu. Even though the groups differ greatly in their beliefs and not all of them can identify with any specific feminist theory they support the continuous efforts of Red Dawns as they believe that women’s work deserves more attention and appreciation.

Socials