Lana Stojićević

HR
Lana Stojićević

Lana Stojićević rođena je 1989. godine u Šibeniku. Diplomirala je slikarstvo u klasi prof. Deana Jokanovića Toumina 2012. na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Dobitnica je likovne nagrade za mladog umjetnika Hrvatskog društva likovnih umjetnika 2015. godine, druge nagrade izložbe Different Worlds – Young Contemporary Photography i Grand Prix nagrade Erste fragmenti 2015. godine, Rektorove i Dekanove nagrade 2012. te prve otkupne nagrade Zavičajnog muzeja grada Rovinja 2011. godine. Finalistica je Nagrade Radoslav Putar za 2015. godinu.