Dina Rončević

RH
Dina Rončević

Dina Rončević (1984., Zagreb, Hrvatska) je za diplomski rad na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (2010) napravila prekvalifikaciju za automehaničarku. Baveći se rodom kao socijalnim konstruktom, nastavila je izvoditi performanse u kojima dekonstruira aute ili konstruira vozila u grupi s drugim djevojčicama, djevojkama i ženama (ANTI Festival, Finska; KvirFem, Austrija; Pitchwise, Bosna; Kocka, CHrvatska; Oktobarski Salon, Srbija; Fierce, Engleska; Frascati, Nizozemska; .perf, Švicarska; Mesto Žensk, Slovenija). 2012 je sudjelovala na umjetničkoj rezidenciji CANTE (San Luis Potosi, Mexico) i 2013. na ISCP rezidenciji (New York, New York), kao dio nagrade Radoslav Putar, koju je u Hrvatskoj osvojila 2013. Radila je kao stop-animatorica na više filmova, kao medij rada često koristila i tekstilne materijale, a njena posljednja istraživanja su prikazana u kazalištu Frascati, u Amsterdamu. 2015. je diplomirala na Sandberg institutu u Amsterdamu, gdje trenutno živi i radi kao zavarivačica u metal radioni.