Centar za devojke

Srbija
Centar za devojke

“Centar za devojke“ je osnovan 15. aprila 1998. godine, sa ciljem da se kroz edukaciju i emancipaciju mladih žena radi na unapređivanju njihovog položaja u društvu.

U “Centru za devojke“ je u proteklih 16 godina urađeno dosta projekata, koji su obuhvatali SOS telefon, sastajalište, radionice, predavanja, psihološku pomoć, feminističko-aktivističko  pozorište, festival. Tri glavne teme na kojima se radi su: prevencija nasilje nad devojkama, prevencija trgovine ljudima/devojkama i žensko zdravlje. Ciljna grupa su devojke od 15 do 30 godina. “Centar za devojke” je deo tri mreže i to: Mreže žena protiv nasilja; Mreže žena u crnom i AT mreže Srbije.

Od 2002. usmerile smo naš rad na edukaciju srednjoškolki. Do sada smo u 13 srednjih škola u Nišu i okruženju održale 1 508 radionice sa 21 138 srednjoškolki, na sledeće teme: Asertivnost i samopouzdanje; Prevencija trgovine devojaka; Ekonomsko osnaživanje devojaka; Oblici nasilnog ponašanja: buling, mobing i stoking; Ekonomsko nasilje; Prevencija nasilja nad devojkama; Žensko zdravlje i seksualnost; Prevencija anoreksije i bulimije. Radionice sa ovim temama kao i novim koje proizilaze iz potreba devojaka kontinuirano realizujemo do danas.

Od 2010. do 2014. smo u saradnji sa „Ženskim prostorom“ organizovale četiri puta FemiNiš – festival ženskog aktivizma i umetnosti. Kroz FemiNiš smo želele da skrenemo pažnju naših sugrađanki i sugrađana, kao i šire zajednice, ne samo na položaj žena u našem društvu, već i na bogatu feminističku teoriju i hrabar ženski aktivizam na ovim prostorima, koji postoji jako dugo. Važno nam je da onima koje/i žive u južnoj Srbiji približimo ideju feminizma i predstavimo sve ono što je aktuelno na feminističkoj sceni, ili se tiče rodne teorije i položaja žena.

Od 2014. pokrećemo festival ArtFemine – Festival feminističkog aktivizma i umetnosti. Festivalom ArtFemine otvaramo feministički prostor za povezivanje, osnaživanje, delovanje, druženje aktivistkinja, teoretičarki, umetnica, sugrađana/ki i gošći iz zemlje i regiona. Posebno važan aspekt na koji ćemo obratiti pažnju u okviru ArtFemine festivala je povezivanje i osnaživanje feminističkog podmladka u zemlji i regionu.

Socials