Strip radionica Helene Janečić na festivalu Prvo pa žensko

U okviru programa razmene, koji je sastavni deo Mreže kulturnih rodnih praksi, realizovana je strip radionica koju je vodila umetnica Helena Janečić iz Zagreba. Program razmene se odvijao između Vox Feminae (HR) i Tiiiit! Inc.-a (MK), a u okviru Platforme za kulturne rodne prakse.

Polaznice/i radionice su imali priliku da se upoznaju sa procesom stvaranja stripa, od kreiranja likova do razrade scenarija. Zadaci su bili raznovrsni i prilagođeni početnicima/cama. Među prvim zadacima je bilo kreiranje sopstvenog strip lika, prema vlastitim željama, idejama i zamislima. Likovi su mogli biti biljke, životinje, stvari ili pojave. Potom bi učesnici radili u parovima, pri čemu bi bila uspostavljena interakcija između dva strip lika. Odatle su se razvijale najneverovatnije priče, susreti, akcije, avanture i nezgode.