Promotivni video Mreže kulturnih rodnih praksi

Mreža kulturnih rodnih praksi predstavlja promo video

Promotivni video Mreže kulturnih rodnih praksi nastao je sa ciljem promocije platforme i uspostavljanja saradnje sa novim organizacijama koje deluju u području kulturnih rodnih praksi diljem Europe. Ideja leži u povezivanju, razmeni ideja i produciranju i prezentiranju umjetničkog rodno angažiranog sadržaja.