Forum teatar kao sredstvo socijalne promene

Na prepunoj kamernoj sceni Studentrskog kulturnog centra u sredu 25.2.2016. aktivistkinje Centra za devojke zajedno sa Regionalnom mrežom mladih feministkinja izvele su svoj prvi forum tetatar „(NE)SIGURNA“. Centar za devojke je kroz formu Forum teatara kao sredstva socijalne promene uspeo da približi, pre svega, mladima ozbiljne teme i probleme koji se tiču svih nas.

Odigrana su tri različita performansa. Prvi performans je za tematiku imao seksualno eksploatisanje žena kao jednog od oblika trgovine ljudima. U drugoj sceni je publici predstavljeno nasilje mleđu mladim parovima i femicid. Institucionalno nasilje kao problem sa kojim se suočavaju žrtve prilikom i nakon prijavljivanja nasilja je predstavljen u trećem performansu.

Fascilitatorka u toku forum teatra bila je Natalija Pljaskić, aktivistkinja SOS-a Vlasotince, koja je bila most između likova i publike. Pošto su veći deo publike bili tinejdžerke/ri upravo su oni najviše pitali, predlagali i komentarisali likove i njihove uloge.

Trening Forum teatra koji je prethodio izvođenju u SKC-u trajao je sedam dana – od 18. do 24. februara. Trenerice, od kojih su aktivistkinje mnogo naučile i s kojima su odlično sarađivale, bile su Zana Hoxha Krasniqi i Dardana Mehmeti iz Artpolisa sa Kosova.

U forum teatru su iz Bosne učestvovale Marina Božić, Bojana Malidža i Emina Kešetović, iz Albanije Arvina Dibra i Besara Podgorica, Doroti Paćkova iz Makedonije i iz Srbije Silvija Mihajlović, Marija Stojanović, Marija Virijević i Tatjana Nikolić.

Finansijka podrška za ovo divno druženje, učenje, razmenu i rad stigla je od OAK fondacije i TRAG-a.