Biti će objavljeni nacionalni pozivi za imenovanje živućih žena za izniman doprinos društvu. U svakoj će državi godišnje biti izabrano pet žena koje će se predstaviti široj javnosti putem intervjua i portreta. Javna događanja u ožujku 2020. i 2021. istaknut će nominirane i njihova postignuća.