Novi narativi koji naglašavaju ženske (auto) biografije i povijest istražiti će se mapiranjem gradova i znanstvenih istraživanja, revidirajući feminističku kulturnu baštinu na ovim područjima. Rezultati u obliku performansa, radio emisija i vodiča kroz gradove biti će objavljeni u publikaciji i interaktivnoj mobilnoj aplikaciji pred kraj projekta, sredinom 2021. godine.