Tijekom trajanja projekta, u svakoj se zemlji organiziraju redovni susreti s raznolikom skupinom žena (pet do deset članica). Grupe sudjeluju u svim aktivnostima; osim što biraju nominirane za WoW nagrade, također koproduciraju WoW priče, WoW mjesta i WoW programe. Lokalni koordinatori osiguravaju razvoj modela izgradnje kapaciteta za kulturnu produkciju članicama grupe kao i diseminaciju modela prema kulturnom sektoru u Europi.