U materinu!

Performans U materinu! bavi se temom izdaje i ucene, ličnim iskustvom eksploatacije zasnovane na rodnim ulogama. Rad sadrži dve priče koje se izvode verbalno i telesno. Prva se bavi pitanjem ženskog neplaćenog rada i nedostatkom solidarnosti muških članova porodice, dok druga tematizuje seksualne ucene muškaraca u odnosu na žene, kao i pritisak kom smo podvgnute pri donošenju važnih odluka. Proces rada se temelji na brehtovskim poimanju teatra i njegovim Poučnim komadima, kao i na (ne)profesionalizmu, jednakosti i autodidaktizmu, u traganju za novim odnosima u polju rada, umetničke proizvodnje i proizvodnje uopšte. Naša iskustva pretačemo u umetnički čin rešene da sopstvenim glasom i telom oduzmemo mesto profesionalnom reprezentu i zastupamo sebe ne dozvolivši da budemo rekuperirane. U radu se služimo raspoloživim resursima, što nam omogućava da gradimo nezavisnost od sistema koji nas podjarmljuje. Koristeći se predmetima iz ličnog arsenala, koje i posedujemo jer smo opresirane, razračunavamo se sa patrijarhatom u šamanističkom činu iznošenja onoga što jeste, sa stavom da ne idemo ispod postojeće geste, već da u susretu sa publikom prekoračimo granicu i pokažemo da smo se pobunile.