Slava Raškaj

Slava Raškaj

SLAVA RAŠKAJ

Koje su koordinate?

Odakle hodamo?

Nema te zemlje koju ne znamo.