Rrose Pixel

Rrose Pixel (www.macasev.com/rrosepixel) je digitalna prezentacija u kojoj su skupljeni radovi Aleksandar Maćaševa koji se bave LGBT temama iz perioda 1995-2003. Prezentacija je bila namenjena galerijskom izlaganju, iako je ceo njen sadržaj bio dostupan preko interneta. Rrose Pixel se takođe i kroz elemente interfejsa i dizajna bavi pitanjima identiteta. Naziv je hibrid Rrose Sélavy, ženskog alter-ega Marsela Dišana, i Black Pixel-a što je bio naziv autorovog web sajta (www.the-mighty.com). Uz to postoji i mogućnost promene kursora od normativnog belog i muškog u ženski, crni, gej… U okviru prezentacije je prikazano sedam radova. Najraniji (1995-1998) se bave muškim telom kroz slikarstvo.

Radovi posle 2000. godine koriste internet kao platformu za prikazivanje i različite web forme ko medij izraza (web sajtovi, Flash animacija, wallpapers, online oglašavanje…). Ovi radovi često upotrebljavaju parodiju i humor u cilju razgradnje identitetskih stereotipa, a demokratska i rizomatična priroda interneta omogućava zaobilaženje tradicionalnih centara moći i represije.