Remembering the Others

Spominjanje Drugih je dokumentarni film o pomenu in družbeni in politični moči javnih spomenikov. V filmu teoretičarke, aktivistke, študentke, umetnice in umetnik iz Prištine na Kosovu govorijo o javnih spomenikih. Ugotavljajo, kateri ljudje imajo privilegij, da so zastopani v spomenikih, zakaj skorajda ni spomenikov, ki bi bili posvečeni ženskim osebnostim in katere so še druge družbene skupine, ki so izključene iz reprezentacije v javnih obeležjih.

Dokumentarni film ugotavlja skupne značilnosti obstoječih spomenikov in raziskuje katere karakteristike in skupine ljudi so iz upodobitev izključene. Razkrivajoč tako stereotipne in tradicionalne ideje reprezentacije v monumentih in konservativne načine razmišljanja o spomenikih in tega, kaj le-ti predstavljajo. Ali drugače povedano, razkrivajo konsrevativno in omejeno idejo o tem koga in kako reprezentarati ljudi ali dogodke v javnih spomenikih.

Film izjavlja, da bo, dokler bodo zgodbe marginaliziranih skupin utišane in bodo kanonizirane zgodbe ostale nereflektirane, rezultat vedno zavajajoč občutek pravičnosti in normalnosti. Ostalo bo pri statusu quo, ki ustvarja razmere, ki nekaterim privilegiranim skupinam ljudi omogočajo dostop do najvišjih položajev v družbi, medtem ko zgodbe drugih ljudi briše in potiska v pozabo.