Pressure Me

Koncept Pressure me nastao je kao performans izveden u decembru 2011. godine u njujorškoj galeriji RabbitHole a nakon toga je izvodjen u Beogradu, Bernu I Ženevi. Prvi deo ove serije radova činio je akt tetoviranja i telesna instalacija – tetovaža rozkrojačkog metra vezanog oko struka, kukova i grudi u čvor, fiksiranog na idealnoj proporciji. Apstraktni standardi lepog, primenjeni na živo žensko telo, uhvaćeni su u njemu i primorani da se zajedno sa njim šire, deformišu, izobličavaju, da bi se na posletku ukinuli ili pak opredmetili. Od 2011 do danas, umetnica je kroz različite medije (video/gif, skulptura, ručni rad, slika, ikona) istraživala društveni pritisak nad ženskim telom, baveći se svim bolnim ritualima svakodnevice koje žene sprovode nad sopstvenim telom u cilju postizanja/dostizanja/približavanja društveno konstruisanim idealima lepote.