Non-traditional heroines

Projekt Netradicionalne herojke avtorice Ane Čigon sestavljajo dva kratka dokumentarna filma in javna diskusija. Projekt poteka v sodelovanju z Qëndresë Deda, Lindo Gusia, Majlindo Hoxha, Almo Lama, Luro Limani, Nito Luci, Hano Qena in skupino Haveit. Heroinat / Herojke je kratek dokumentarni film o postavitvi problematičnega spomenika, ki je bil v Prištini slovesno odkrit v juniju 2015. Spomenik je posvečen vsem ženskam, ki so kakorkoli prispevale v vojnem času med leti 1998 in 1999 na Kosovu. Poleg tega se spomenik hkrati poklanja tudi vsem žrtvam spolnega nasilja med to vojno. Film je kritika tega monumenta. Podana je prek montaže intervjujev s političarko, ki je podpirala projekt postavitve spomenika, umetnicami in teoretičarkami iz Prištine, ki problematizirajo idejo in estetiko spomenika ter zapisi izjav avtorja spomenika, ki pojasnjujejo estetski in simbolni pomen monumenta.

V javnem pogovoru bomo analizirale_i konzervativne značilnosti javnih spomenikov, predvsem kar se tiče reprezentacije žensk. Pogovor bo organiziran v bolj neformalnem in bolj filmskem okolju. Namen je preučiti izjave iz filma Herojke in jih uporabiti kot okvir za analizo spomenikov v Prištini in iskanje podobnosti s spomeniki v Ljubljani (drugih mestih). Sodelujoče na javnem pogovoru bodo teoretičarke in umetnice iz Kosova, ki so v svojih delih obravnavale reprezentacijo žensk. Del javnega pogovora bo odprt publiki in posvečen spomenikom v Ljubljani. Dodatna povabila k sodelovanju v diskusiji bodo poslana umetnicam_kom in teoretičarkam_jem, ki so se ukvarjale_i z javnimi spomeniki v Sloveniji. Dogodek bodo posnele Ana Čigon in Qëndresë Deda. Posnetki bodo služili kot material za nov kratek dokumentarni film.

Cilj projekta je zbližati védenje, poglede in umetniške prakse, ki se soočajo s konzervativnimi reprezentacijami v spomenikih in graditi nove povezave med slovenskimi in kosovskimi umetnicami_ki in teoretičarkami_ji.