Magna Mater- poglavlje dvadeset prvo

Projekat Magna Mater baziran je na ideji žene kao stuba modernog društva, odnosno, kako i sama definicija Magne Mater glasi, gospodarice cele prirode. Serija plakata prikazuje svakodnevne stvari na koje ne obraćamo pažnju: šerpa, oklagija, kašika, jabuka, uložak… Sve su to, zapravo, stvari sa kojima se žena svakodnevno susreće. Počev od stereotipa da je žena rođena da kuva, sprema, ona, takođe, žudi za pažnjom i komplimentom (prikazano na radu Compliment). Za nju je, zbog nedostatka samopouzdanja, kašika izvor svih nezadovoljstava, a ne oruđe kojim hrani svoje telo (rad Hunger), a prijatan razgovor sa prijateljicom se, skoro uvek, tumači kao tračarenje (Friendship). Uprkos osudama društva, ona (žena) uvek nađe način kako da se suprotstavi stereotipima koji je sputavaju. Serija plakata ima zadatak da pošalje jasnu poruku društvu – ženu ne čini spoljašnjost, stvari kojima se ona služi, već prava vrednost leži u njenoj unutrašnjoj lepoti i snazi.