Istjerivanje Vraga/Šejtana iz Eve/Have

Rad Istjerivanje Vraga/Šejtana iz Eve/Have polazi od stereotipa da samo islam ima loš odnos spram žena, kao i stereotipa da je kršćanstvo u tom pogledu naprednije od islama. U fokusu instalacije nalaze se tri ženska reljefna torza koji predstavljaju savremenu ženu, koju su mitovi o postanku žene od muškarca, doveli do općeg prihvatanja prezira prema ženi. Ne samo prezira prema ženi od strane muškaraca, već i do unutrašnjeg samoprezira od strane žene. Žena je prisiljena da nosi teret krivnje star koliko i mit o izgnanstvu iz raja. Svoje tijelo, koje je izvor svih „problema”, po nalogu muškaraca treba da prekrije na istoku, ili da ga koriguje putem estetskih intervencija na zapadu, jer muška osuda je ujedno i osuda od Boga. Preko ženskih tijela su projecirani citati, vezani za ženu, iz Kur’ana i Biblije, bez nekog posebnog redosljeda i bez navoda o porijeklu istih. Čitajući citate vrlo je teško odrediti iz koje svete knjige dolaze, jer obje tretiraju ženu na isti način. Na taj način briše se granica između Istoka i Zapada i dovodi do besmislenosti pomenute stereotipe.