Ideal

Photo credits: Petra Veber

Ideal je performans za dve performerki, kopico patriarhalnih polzvezdnikov in posteljo. Jurišić in Reba, ki delujeta na križišču med plesom, performansom in (postdramskim) gledališčem, v tej predstavi zapopadeta Goebelsovo delitev na intimno, osebno-javno in javno življenje posameznika, ki jo cepita na Marxovo misel, da se da veliko dela postoriti v postelji. Performerki skozi posteljo raziskujeta patriarhalna in paternalistična razmerja, ki v svetu vztrajajo in iz katerih še nismo izstopili, četudi imamo polna usta njihovih razkrojitev. Reba in Jurišić prikažeta, kot je zapisala kritičarka Dnevnika ob premiri, “kako je slučaj, ko si nas nekdo ali nekaj jemlje za samoumevno razpoložljive subjekte, pravzaprav pravilo, še več, soundtrack življenj, ki jih živimo.”