Gastarbajter

Gastarbajter

Video radovi Drugarica i Gastarbajter su bili izloženi između ostalog na 49. Oktobarskom Salonu 2008. i na Queer Salonu 2010. u Beogradu. Izložba Queer salon u Beogradu predstavljao aktivističku intervenciju koliko i izlagačko-umetnički poduhvat. Zašto bi jedna izložba bila aktivistička intervencija ili pak politička praksa? Zato što su homofobija i ksenofobija u jednoj maloj evropskoj zemlji rastrzanoj traumama i ekonomskom krizom dostigle svoj vrhunac. Nezaposlenost, prezaduženost, sprega mafije, banaka i ratnih profitera, marginalizovanje radnika u kulturi i intelektualaca, čini svaku kulturalnu intervenciju političkom, a posebnu onu u kojoj benefit nije finasijske prirode a volonterski aktivizam sredstvo iskrene borbe i glasa protiv homofobije. Kulturalni aktivizam i savremena umetnost su često, posebno u zatvorenim, homofobičnim društvima, jedan od načina da se otvoreno predstavi identitet, ali i način da se iskaže revolt protiv represije.