Digitalni KupleRaj

Digitalni KupleRaj je digitalizirana performativna instalacija seksualnega chatrooma, v katerem performerka svojo_ega gledalko_ca pelje skozi (pre)izkušnjo, v kateri prepleta prostor intimnega in polje javnega ter (prek vmesnika) preizprašuje vse vmes. Umetniško delo v osišče zanimanja postavlja intimni odnos gledalke_ca kot aktivne_ga komunikatorke_ja do performerke (izvajalke) ob performativnem vstopu v eno od vsebin seksualnih portalov. V ospredju je individualna interakcija performerke z obiskovalko_cem, ki na kocko postavlja meje komunikacije, ravni percepcije, stopnjevanje fantazije – posledica nove ere digitalne resničnosti kot fantazma, ki zabriše mejo med javnim in zasebnim prostorom. Digitalni KupleRaj je uporabniška izkušnja prostora človekove intime, ki vključuje oboje hkrati, realnega in fikcijskega Drugega in različne performativne strategije, ki ta odnos generirajo in transformirajo. Gre za spoj digitalne komunikacije v performativno situacijo, ki bo ustvarjena v interakciji med željo uporabnika in njeno (ne)uresničitvijo; osebni podatki so cenjeno blago … Meje mojega vmesnika so meje mojega sveta … Kar boš kliknil, to boš dobil … Svoboda je vse okoli nas …