Diamonds are a girl’s best friend

Diamonds are a girl’s best friend

Naziv rada “Diamonds are a girl’s best friend” je direktno preuzet iz filma Gentlemen Prefer Blondes (1953), u kojem glumica Marilyn Monroe izvodi istoimenu pjesmu.

Umjetnički rad Diamonds are a girl’s best friend (2009), realiziran kao ready made u prvom planu se bavi propitivanje rodnih uloga u našem društvu. On akcentira odnos između idealiziranog/poželjnog modela žene u patrijarhalnom okruženju i žene kao aktivnog subjekta društva. Rad ostvaruje direktnu komunikaciju sa recepijentima, u težnji da osvijesti i proširi njihov perceptualni domet. Prilikom realizacije rada autorica je primenjivala kompleksne umjetničke strategije i teoretska istraživanja, baveći se netradicionalnim sistemima reprezentacije, istražujući introspektivne, aktivističke i društvene prostore. Metoda istraživanja koja je korištena prilikom promišljanja o realizaciji rada je kumulativni studij slučaja, čiji je cilj detekcija i deskripcija problema vezanog za položaj žene unutar društvenog konteksta. Izloživši lični kofer sa alatom (kozmetički kofer) čija je namjena vezana za obradu kamena, autorica na ironičan način propituje granice muškog i ženskog djelovanja, te provocira recepijente na promišljanje o aktuelnim podjelama.