Delo iz ljubezni

Delo iz ljubezni

V delu Made With Love (Delo iz ljubezni) prevprašuje družbene in zasebne vloge ženske kot umetnice, matere, partnerke, prekarne delavke. Rojevanje, ustvarjanje življenja kot t.i “kozmične” izkušnje v soočenju z ekonomsko realnostjo degradira v nepripoznanost in samoumevnost skrbstvenega dela, ki razen čustvenega nima pravega družbenega statusa.  Umetnica tako ideologiji materinstva kot ženske sreče in izpolnitve nasproti postavlja njeno nelagodje. Idilično sliko družinske domačnosti (v kateri se zakoreninjene vloge že raztapljajo) krhajo tesnoba, negotovost, napor, nuja. Sama družina z družbeno vlogo discipliniranja pa se izkaže tudi kot prostor neujemljivega, ludističnega, kaotičnega – torej kot prostor ustvarjanja. Zato urejena struktura predstave prehaja v performativno nedoločenost in afektno silovitost.

Družinsko in materinsko življenje je problematizirano predvsem z vidika sodobnih prekarnih delovnih pogojev umetniškega ustvarjanja, ki ukinjajo razliko med delom (družbenim) in zasebnostjo – to enačenje ni več stvar politične deklarativnosti, ampak nuja. Produkcija zasede celotno polje življenja, v prekarnih delovnih razmerah se produkcija in reprodukcija pomešata. Če je torej družinska sfera vključena v delo, se potemtakem tudi njeni proizvodi lahko družbeno, ekonomsko vrednotijo? Koliko je vreden otrok? Kolikšno ekonomsko vrednost ima rojevanje? In kolikšno ekonomsko vrednost proizvaja umetniško delo?

Avtorica, režiserka in koreografinja: Teja Reba
Nastopajoči: Teja Reba, Loup Abramovici, Ava Nuria Reba Abramovici, Bela Su Reba Abramovici, Eduardo Raon
Dramaturginja: Suzana Koncut
Oblikovanje zvoka in avtorska glasba: Eduardo Raon

Oblikovanje prostora in svetlobe: Meta Grgurevič in Jaša
Oblikovanje svetlobe in tehnično vodstvo: Igor Remeta
Fotografinja: Nada Žgank
Fotografija zgoraj: Miha Fras
Grafično oblikovanje: Ajdin Bašič

Vodja produkcije in izvršna producentka: Tina Dobnik
Odnosi z javnostmi: Janja Tekavec

Produkcija: Maska