Awake With the Lullabies

Delavica Prebudimo se z uspavankami je namenjena odraslim (ženskam). Je rezultat 10-letnega raziskovanja kompleksne kontekstualizacije in pomena tradicionalnih pesmi za uspavanje in tehnik uspavanja, v povezavi z glasbenmi in vokalnimi performativnimi praksami. Neločljivo je povezana s konceptom retradicionalizacije družbe, saj izsledki raziskav (prav tako tudi sama delavnica) preizprašujejo in polemizirajo s stereotipi uspavank kot nežnih pesmic za uspavanje otrok. Vsebina tradicionalnih uspavank in celega sveta odkriva, da širok korpus gradiva govori o kompleksnosti ljubezni in emocionalnih vezi ne zgolj med materijo in otrokom, temveč hkrati tudi artikulira bremena odnosov med moškim in žensko ter izpostavlja položaj ženske v družbi, v kateri je bila njena vloga razvrednotena in največkat zvedena na prokreacijo ter gospodinjenje.

Tradicionalne uspavanke tako večkrat pojejo o stiskah, zatiranju, tegobah in grozodejstvih vsakdanjega življenja ženske v patriarhalni družbi. Te teme so postale tabuizirane in malone prepovedane v modernih uspavankah (in družbah), zato se je izgubila tudi ena najpomembnejših vlog petja uspavank in to je ventil za izražanje strahov, jeze in tesnobe žensk. Iskanje glasu, ki je zmožen artikulirati potlačena in zanikana čustva žensk, je ključnega pomena za lastno opolnomočenje, in tudi za to delavnico.