PDF – Donatori u BiH

Bosna i Hercegovina

Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Direktorij je pripremljen prije svega zbog potreba udruženja žrtava rata aktivnih u BiH, kao i članica Mreže za izgradnju mira, ali može koristiti i svim ostalim organizacijama civilnog društva koji traže nove izvore finansiranja. U Direktoriju možete pronaći informacije o 243 donatora i poziva za projekte sa uredima donatora u BiH i/ili svijetu, a koji finansiraju aktivnosti u BiH. Što je značajno za ovaj direktorij je da organizacije na jednom mjestu mogu pronaći informacije o raznim programima, aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju, rokovima za prijave, kriterijima podobnosti, načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt.

Socials