Kinš

RS
Kinš

Autorica muzičkog projekta Kinš je Sonja Vukelić. Odrasla u Beogradu, trenutno živi u Crnoj Gori, gde piše muziku kao Kinš istovremeno komponujući za animacije, nezavisne autore i komercijalne projekte pod imenom 1904 Studio.

Kinš postoji od 2007. Spoj je mnogih žanrova, od industrijskog zvuka preko impresionizma do muzike dalekog Istoka. Pesme se mogu prepoznati po svojoj jedinstvenoj atmosferi i priči koja se nalazi u svakoj od njih.