HAVC

Hrvatska

Hrvatski audiovizualni centar je javna ustanova koju je temeljem Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07) osnovala Vlada Republike Hrvatske u svrhu sustavnog promicanja audiovizualnog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj. Centar priprema i provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvralaštva potičući obavljanje, organiziranje i financiranje priprema, razvoja, proizvodnje, distribucije i prikazivanja hrvatskih, europskih i svjetskih audiovizualnih djela. HAVC pruža javno financiranje razvoja, produkcije, promocije i prodaje hrvatskih filmova u inozemstvu, festivale, scheme i programe kojima je cilj proširenje izbora za publiku, podržava filmsku edukaciju i arhive te inicijative za razvoj vještina i treninge.

The Croatian Audiovisual Centre is the Government backed strategic agency for the audiovisual sector in Croatia. It aims to stimulate a successful, vibrant audiovisual industry as well as to promote the widest possible enjoyment and understanding of audiovisual works throughout Croatia. They provide public funding for development, production, promotion and sales of Croatian film abroad, festivals, schemes and programmes aimed at widening audience choice, supporting film education, culture and archives, as well as skills and training initiatives.

Socials