Biljana Radinoska

MK
Biljana Radinoska

Билјана Радиноска е родена во Скопје на 15-ти Ноември 1988 година. По дипломирањето на катедрата за театрска режија има работено во независниот театар Театра , во иниституционални театри и независно независни продукции/експремиенти. Има поставувано пиеси од Молиер, Сузан Лебо, Нис Моме Штокман.. Во своите дела го истакнува емотивното разбирање и читање на општетсвените ситуации или феномени па така формата на израз станува простор за експриментирање. Гласно низ театрските претстави зборува за неправдата и за индвидуата. Моментално, е дел од мастер програмата на DasArts, во Холандија.