Adela Jušić

BiH
Adela Jušić

Adela Jušić rođena je u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 1982, gdje živi i radi. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2007 i magistrirala Ljudska prava i demokratiju u Jugoistočnoj Evropi, Univerzitet u Sarajevu i Bologni 2013. Članica je i jedna od osnivačica Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA, gdje od 2010 radi na brojnim kulturnim projektima.

Izlagala je na oko 100 internacionalnih izložbi, dobitnica je nagrade YVAA 2010, Henkel Young Artist Price CEE 2011 i Specijalne nagrade Oktobarskog salona 2013. Učestvovala je na brojnim panelima i rezidencijalnim programima za umjetnike/ce (ISCP, New York, i.a.a.b. Basel, London School of Economics, Royal College of Art, London itd.)