Rezultati natječaja Retradicionalizacija društva

U raspisanom natječaju sa temom Retradicionalizacija društva Mreža kulturnih rodnih praksi je primila veliki broj radova iz regije što ukazuje na aktualnost teme, njenu umjetničku i kulturnu neophodnost propitivanja. Na sajtu su izloženi radovi koji su ušli u uži izbor, a izložbe umjetnika/ca će se održati u regiji tijekom 2016. godine prema daljnjem odabiru članica, o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti na stranicama Mreže.

Lista umjetnika/ca koji su ušli u uži izbor:

 1. Andreja Dugandžić i Adela Jušić, Rad ljubavi, 2014, BiH
 2. Ana Čigon, Non-traditional heroines, 2015, Kosovo i Sovenija
 3. Lana Stojićević, Projekat Villa Roza, 2015/2016, Hrvatska
 4. Gjorgji Janevski, re:volt #F, 2016, Makedonija
 5. Biljana Radinoska, Am I enough art for you?, 2016, Makedonija
 6. Čarna Brković, Kvir sanovnik, 2015, Crna Gora
 7. Lejla Petrović, Istjerivanje Vraga/Šejtana iz Eve/Have, 2014/2015, BiH
 8. Adela Jušić, Eto nam žena, 2015, BiH
 9. Matej Kejžar, Rave, 2015, Slovenija
 10. Leja Jurišić i Teja Reba, Druga Svoboda, 2013, Slovenija
 11. Katarina Juvančić, Awake with the lullabies, 2010 – 2016, Slovenija
 12. Jefimija Kocić, Magna Mater – poglavlje XXI, 2015, Srbija
 13. Leja Jurišić i Teja Reba, Ideal, 2015, Slovenija
 14. Jana Jakimovska, I am décor, 2013, Makedonija
 15. Sandra Sterle, Ukazanje Djevice Marije, 2011/2012, Hrvatska
 16. Biljana Kosmogina i Olja Nikolić Kia, U materinu!, 2015, Srbija
 17. Aprilija Lužar, Taxi Art, 1997-2016, Slovenija
 18. Danijela Halda, Triptih Torzo, 2010, Srbija
 19. Ana Čigon, Remembering the Others, 2015, Kosovo i Sovenija

RAD LJUBAVI

Andreja Dugandžić i Adela Jušić

MAGNA MATER - POGLAVLJE XXI

Jefimija Kocić

PROJEKAT VILLA ROZA

Lana Stojićević

RAVE

Matej Kejžar i Niño de Elche

U MATERINU!

Biljana Kosmogina i Kia

NON TRADITIONAL HEROINES

Ana Čigon