Forum teatar kao sredstvo socijalne promene

Forum teatar kao sredstvo socijalne promene

Na prepunoj kamernoj sceni Studentrskog kulturnog centra u sredu 25.2.2016. aktivistkinje Centra za devojke zajedno sa Regionalnom mrežom mladih feministkinja...