Ženski prostor

Srbija
Ženski prostor

Ženski prostor je grupa  koja postoji od 1997. godine. Osnivačice su mlade feministkinje,  aktivistkinje različitih ženskih grupa na teritoriji grada Niša koje su prepoznale potrebu da se u gradu osnažuju i organizuju žene iz marginalizovanih društvenih grupa.

Najviše pažnje u svom programu smo posvetile Romkinjama, kako onima koje žive u romskim naseljima, tako i onima koje su integrisane ali se suočavaju sa diskriminacijom na osnovu svog porekla, u nameri da ukažemo na rasizam i seksuzamu partijahalnom okruženju u kome se nalazimo. Takođe, dugo godina smo radile sa grupama žena raseljenih sa Kosova, kao i sa ženama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne. Najvažnije oblasti našeg rada su: feministička i antifašistička edukacija, opismenjavanje i doškolovanje, ekonomsko osnaživanje, politička participacija, lobiranje i zagovaranje sistemskih rešenja, monitorisanje državnih i internacionalnih mera usmerenih na žene i Rome/inje, jačanje ženskih inicijativa i organizacija, rad sa medijima i javnošču na ukidanju stereotipa i predrasuda, kultura i umetnost.

Jedne smo od osnivačica FemiNiša – Festivala ženskog aktivizma i umetnosti, pored Centra za devojke iz Niša. Ovaj festival se redovno održava od 2010. Godine a osnovne ideje su mu decentralizacija feminizma i dovođenje sktuelnih feminističkih sadržaja na periferiju sa centra.

Ženski prostor je jedna od organizacija osnivačica i članica Romske ženske Mreže Srbije koja broji 25 romskih  ženskih organizacija i inicijativa na teritoriji cele Srbije. Jedne smo  od osnivačica i članica Mreže za Evropski ženski lobi koja je deo Evropskog ženskog lobija. Takođe, deo smo i Mreže Žena u Crnom, koja se zalaže za mirnovnu politiku i suočavanje s prošlošću. Članice smo Antifašističkog kolektiva koji čine organizacije sa teritorije grada Niša posvećene očuvanju antifašističkih tekovina i vrednosti, kao i borbi protiv desnog ekstremizma. Članice smo programa Žene to mogu, koja se tokom godina zalagala za osnaživanje žena iz političkih partija, sindikata, medija i nevladinih organizacija.

Socials