Okuplja umetnike/ce i kolektive koji ukazuju na pluralnost, prisutnost i (ne)ravnopravnost različitih rodnih identiteta kroz ispitivanje vlastite geografske, političke i socijalne pozicije kroz povijesne i suvremene diskurse

SCENSKA UMJETNOST

Književnost je korištena kao sredstvo u ideološkoj borbi, kroz snagu identifikacije i specifično žensku književnost dok je rod vrlo rano postao dio njenog istraživanja

KNJIŽEVNOST

RETRADICIONALIZACIJA DRUŠTVA

Globalizacija pokreće niz društvenih i političkih pitanja: od postojanja nacionalne države, preko suvereniteta do stvaranja novih transnacionalnih državnosti i identiteta te se retradicionalizacija društva javlja kao reakcija koja u sebi nosi djelomično pozitivne ali nerijetko i negativne modele.

[REZULTATI NATJEČAJA]

VIZUALNA UMJETNOST

GLAZBA

Bendovi, glazbenice/i i horovi koji stvaraju, interveniraju i preispituju postojeće rodne odnose u suvremenoj glazbi

FILM

Izbor filmova koji podržavaju otvaranje pitanja i problematizovanje određenih rodnih identifikacija koje neretko u realnosti završavaju na margini ili u javnom diskursu ne dobijaju prostor

Platforma kulturnih rodnih praksi

Platforma je nastala iz potrebe za otvaranjem slobodnog i sigurnog prostora teorijske, aktivističke, umjetničke i kulturne proizvodnje, koji će doprinjeti vidljivosti različitih feminističkih praksi i tehnologija otpora. Okuplja regionalne ženske, feminističke, queer festivale, medijske portale i inicijative koje pripadaju kontinuitetu femnističkih praksi nEXt YU prostora. Članice platforme surađuju na različitim projektima, a glavni u periodu 2020-2021 je WoW – Women on Women.

CILJEVI PLATFORME

Povećanje nezavisne medijske, umjetničke i kulturne rodno osviještene produkcije kreiranjem virtualnog i osiguranjem fizičkog prostora za transdisciplinarno, kreativno djelovanje, mišljenje i izražavanje u polju novih kulturnih rodnih praksi. Razvijati će se strateške smjernice i programi koji će poticati produkciju unutar Jugoistočne Europe.

Povećanje mobilnosti, umrežavanja i razmjena znanja i iskustava umjetnica, aktivistkinja, teoretičarki u realnom i cyber prostoru, kao i jačanje povezanosti regionalnih rodno prefiksiranih kulturnih aktera i otvaranje kanala suradnje sa inter(trans)nacionalnim rodno prefiksiranim umjetničkim grupama i inicijativama je jedan od ciljeva Platforme. Uspostavljanje suradnje s domaćim, regionalnim i inozemnim umjetničkim pojedincima, skupinama i institucijama povećati će značenje platforme u regiji i Europi te omogućiti članicama mreže, te umjetnicama, kustosicama, producentima s kojima članice mreže surađuju, veću mobilnost i kvalitetniju suradnju te proširenje i unaprijeđenje njihova djelovanje. Na ovaj način direktno će se ojačati utjecaj i doseg umjetničke platforme za razmjenu programa u koji će biti uključene sve članice mreže

Povećanje vidljivosti i društvenog utjecaja rodno osviještenih kulturnih, umjetničkih, teorijskih i aktivističkih praksi u javnom (lokalnom, regionalnom, internacionalnom) prostoru.

Olakšati ulazak mladih žena na kulturno umjetničku scenu, povećati njihov broj i prisutnost kao i raznolikost uloga i aktivnosti unutar kulturne scene. To podrazumeva omogućenje uvjeta za ostvarenje potencijala mladih žena u kulturnoj, umjetničkoj i društvenoj sferi i otvara edukacijsko polje na kojem će se odvijati dugoročna programska suradnja organizacija u regiji Jugoistočne Europe.

Osiguranje prisutnosti rodno prefiksiranih debata u javnosti putem zagovaračkih aktivnosti prilagođenim nacionalnom kontekstu. Članice mreže sudjelovati će koordinirano na području JI Europe, što je dugoročno jedna od najbitnijih aktivnosti suradnje uključenih organizacija, jer će koordinirane akcije doprinijeti jačanju i utjecaju

NAŠE ČLANICE SU I:

RODNO ANGAŽIRANA UMJETNIČKA PRODUKCIJA